Thanh Liêm: vững vàng xây dựng huyện NTM

22/07/2015 19:30
Thanh Liêm – mảnh đất có Vùng văn hóa truyền thống Liễu Đôi, cũng là quê hương của những danh nhân lịch sử vĩ đại như Lê Hoàn, Đinh Công Tráng. Phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVIII đã đề ra, để từng bước vững vàng trên con đường xây dựng huyện NTM.

Kinh tế tăng trưởng cao và chuyển dịch đúng hướng

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phù hợp với đặc thù của địa phương là phương châm và cũng là bài học kinh nghiệm quý báu được Đảng bộ huyện Thanh Liêm rút ra trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiều năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Thanh Liêm đã quy hoạch 2 vùng phát triển kinh tế: vùng Tây Đáy – phát triển mạnh về công nghiệp khai thác khoáng sản; vùng Đông Đáy - tập trung phát triển nông nghiệp và TTCN, làng nghề. Những năm gần đây, lợi thế kinh tế vùng đã được phát huy, tạo lực cho CN – TTCN của Thanh Liêm phát triển. Nhờ vậy, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng trong nhiệm kỳ đạt 2.756,7 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân đạt 26,6%/năm (vượt chỉ tiêu Đại hội 4,2%), khẳng định vị thế huyện trọng điểm của tỉnh về phát triển công nghiệp.

DSC_1280.jpg
Dây chuyền sản xuất của nhà máy nước giải khát Number One Hà Nam, Cụm CN Kiện Khê I

Để đạt được con số tăng trưởng cao trong lĩnh vực CN – TTCN, nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt quyết liệt trong công tác GPMB, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn. Trong 5 năm, toàn huyện đã tiếp nhận và GPMB 87 dự án với tổng diện tích đất phải thu hồi trên 370 ha. Đến nay đã bàn giao mặt bằng được 67/87 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm như: Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, Đường mới Phủ Lý – Mỹ Lộc, Cụm CN Kiện Khê I, Dự án xi măng Xuân Thành, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở II…

DSC_0086.jpg
Lễ khởi công xây dựng  Nhà máy chế biến sữa Nutifood, Cụm CN Kiện Khê I

CN – TTCN phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và đúng hướng. Hiện nay, trong cơ cấu kinh tế của huyện, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 59%; dịch vụ chiếm 29,6%; nông – lâm – thủy sản giảm còn 11,4%. Đây chính là yếu tố đưa kinh tế của huyện tăng trưởng cao, bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2011 – 2015) là 15,55%/năm, nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 40 triệu đồng. Đến nay huyện cũng đã hoàn thành và hoàn thành thắng lợi cả 14/14 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Cùng với phát triển CN – TTCN, Thanh Liêm cũng tích cực triển khai thực hiện các chương trình, đề án về nông nghiệp. Trong đó, đã hoàn thành việc dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, chỉnh trang đồng ruộng; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất; từng bước tái cơ cấu nông nghiệp; quy hoạch vùng chăn nuôi bò sữa, khu chăn nuôi tập trung; vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đến nay, diện tích lúa gieo thẳng của huyện chiếm trên 52%; lúa chất lượng cao chiếm 30% diện tích gieo cấy; trồng cây vụ đông đạt 1.200 ha/năm. Các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp được nhân rộng. Toàn huyện đã triển khai được 930 mô hình chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học; 498 mô hình trồng nấm, mộc nhĩ; cung ứng TACN tới 2.243 hộ.

DSC_3520.jpg
Bà con nông dân xã Thanh Hà chăm sóc lúa hàng hóa chất lượng cao vụ hè thu 2015

123.jpg
Mô hình trồng nấm mộc nhĩ của HTX Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm

Đảng bộ huyện đã xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch về xây dựng NTM. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong 5 năm, toàn huyện đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội với tổng nguồn vốn đạt trên 900 tỷ đồng. Đến nay, Thanh Liêm đã có 4 xã đạt chuẩn NTM gồm: Thanh Thủy, Thanh Hà, Thanh Nguyên, Thanh Lưu; các xã còn lại đều đạt và vượt trên 12 tiêu chí.

DSC_3413.jpg
Một góc xã NTM Thanh Lưu

DSC_3442.jpg

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện cũng được chú trọng hơn
(Trong ảnh: Thu gom rác thải sinh hoạt tại xã NTM Thanh Hà)

Đời sống văn hóa phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân

Để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, Thanh Liêm đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền. Trong đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai mạnh mẽ. Đến năm 2015, toàn huyện có 156/167 làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 96% gia đình văn hóa (tăng 14,7% so với năm 2010). Các hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Nhiều thôn tạo được quỹ đất xây dựng khu thể thao, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt cộng đồng. Góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 24,5%. Sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nhân lực được đẩy mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân thường xuyên được chăm lo. Trong 5 năm đã tổ chức đào tạo và dạy nghề cho hơn 1.000 người và giải quyết việc làm cho 15.300 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 3%.

DSC_3418.jpg
Cổng làng văn hóa thôn Thanh Liêm, xã Thanh Bình

DSC_3489.jpg

Bóng chuyền – môn thể thao ưa thích của rất nhiều người dân thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Thanh Liêm, Đồng chí Phạm Văn Đồng, Bí thư Huyện ủy cho biết: chủ trương của Đảng bộ huyện là tập trung phát triển kinh tế vùng Tây đáy gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phấn đấu huyện đạt NTM vào năm 2020. Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Quan tâm nâng cao năng lực cán bộ; Tập trung GPMB, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển; Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, ứng dụng tiến bộ KHKT trong nông nghiệp, trọng tâm là phát triển đàn bò sữa, cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao, gắn với đào tạo nguồn nhân lực.

DSC_3394.jpg
Cán bộ văn hóa xã NTM Thanh Lưu treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXIX

DSC_3461.jpg

Trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Thanh Liêm

Tin rằng với truyền thống quê hương có bề dầy văn hóa – lịch sử và truyền thống đấu tranh cách mạng, Đảng bộ huyện Thanh Liêm sẽ tiếp tục phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, vững bước đưa Thanh Liêm trở thành huyện NTM vào năm 2020. 

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam