0351 3588 588

Thông báo số 1 LHTHTQ lần thứ 34

20/08/2014 16:14
Để chuẩn bị tốt cho LHTHTQ lần thứ 34, Ban Ttổ chức thông báo một số thông tin và quy định để các đơn vị tham gia, các Đài Phát thanh - Truyền hình trong cả nước chủ động thực hiện.
 A. THÔNG TIN CHUNG.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 04 ngày, từ 17 đến 20 tháng 12 năm 2014

2. Địa điểm:  Thành phố Huế

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HOAN.

1. Tổ chức chấm thi và xếp hạng của 9 thể loại.

1. Chương trình dành cho thiếu nhi

2. Phim tài liệu

3. Phóng sự

4. Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

5. Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm

6. Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số

7. Chương trình ca múa nhạc

8. Phim truyện truyền hình

9. Sân khấu

2. Tổ chức hội thảo, diễn đàn trao đổi nghiệp vụ truyền hình:

2.1. Hội thảo về phối hợp sản xuất chương trình thời sự đặc biệt (breaking news).

2.2. Hội thảo quốc tế về nội dung số trong phát triển truyền hình.

2.3. Hội thảo sản xuất chương trình truyền hình về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

2.4. Hội thảo giới thiệu về Telefilm 2015.

3. Các hoạt động bên lề.

3.1. Triển lãm ảnh về hoạt động của ngành truyền hình cả nước.

3.2. Giao lưu khán giả Huế với những người làm truyền hình, trực tiếp trên sóng VTV Huế.

3.3. Thăm quan: Các danh thắng tại Huế.

B. QUY ĐỊNH CHUNG.

I. CÁC THỂ LOẠI THAM DỰ LIÊN HOAN.

1. Chương trình dành cho thiếu nhi

- Mỗi đơn vị tham gia tối đa 02 chương trình, mỗi chương trình có thời lượng từ 20 đến 27 phút.

2. Phim tài liệu. (bao gồm Phim tài liệu chính lụân, khoa học, nghệ thuật ....) Mỗi đơn vị tham dự tối đa 02 phim tài liệu, mỗi phim có thời lượng không quá 28 phút. 

3.  Phóng sự: Mỗi đơn vị tham dự tối đa 02 phóng sự, mỗi phóng sự có thời lượng không quá 14 phút.

4. Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo: Mỗi đơn vị tham dự tối đa 02 chương trình, thời lượng mỗi chương trình từ 25 đến 27 phút.

5. Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm: Mỗi đơn vị tham dự 01 chương trình, thời lượng mỗi chương trình từ 45 đến 60 phút.

6. Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số: Mỗi đơn vị tham gia tối đa 02 chương trình ở 02 nội dung: 01 chương trình chuyên đề (không có phần thời sự), 01 chương trình văn hoá văn nghệ.

Thời lượng mỗi chương trình từ 25 đến 27 phút.

Mỗi chương trình dự thi phải gửi kèm văn bản lời bình bằng tiếng Việt (06 bộ).

7. Chương trình ca múa nhạc: Mỗi đơn vị tham dự tối đa 02 chương trình với thời lượng mỗi chương trình từ 25 đến 27 phút. Nếu là Phim ca nhạc có thời lượng từ 40 đến 42 phút.

8. Sân khấu: Mỗi đơn vị tham dự tối đa 02 chương trình, mỗi chương trình có thời lượng không quá 97 phút.

9. Phim truyện truyền hình: Mỗi đơn vị tham dự tối đa 02 phim ngắn tập và 01 phim dài tập :

- Phim ngắn tập: Mỗi phim từ 1-5 tập, mỗi tập 45 phút.

- Phim dài tập từ 6-50 tập, mỗi tập 45 phút.

Các phim dài tập là phim thuần Việt, không dựa hoặc phỏng theo kịch bản nước ngoài.

* Lưu ý về tác phẩm dự thi:

- Không gửi tác phẩm của đơn vị mình sang đơn vị khác để dự thi.

- Cùng một đơn vị không dùng một nội dung đề tài dự thi ở các thể loại khác nhau.

II. GỢI Ý VỀ NỘI DUNG.

Các tác phẩm dự thi cần bám sát các chủ trương tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phản ánh sâu sắc và sinh động các thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước; phản ánh các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hoá mới, trong xoá đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai, bão, lũ, trong đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nền văn hoá mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần này tiếp tục khuyến khích những cách thể hiện mới, sáng tạo, hấp dẫn, những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới trong thực tế sinh động ở các địa phương.

III. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG.

1. Cơ cấu giải thưởng.

- Số lượng tác phẩm đạt giải ở mỗi thể loại được tính trên tổng số tác phẩm dự thi theo tỉ lệ 5% Giải Vàng, 10% Giải Bạc, 25% Bằng khen. Trường hợp đặc biệt Chủ tịch Liên hoan sẽ quyết định.

- Riêng Phim truyện truyền hình có tối đa 02 Giải Vàng, 04 Giải Bạc, 06 Bằng khen (không chấm giải cá nhân).

2. Trao giải.

Ban Tổ chức sẽ công bố chính thức các giải Vàng, Bạc và trao trong Lễ bế mạc. Các Bằng khen và Thông báo kết quả tổng hợp sẽ được Ban Tổ chức trao cho các đơn vị sau Lễ bế mạc, đồng thời với việc trả ổ cứng chứa tác phẩm dự thi.

- Tiền thưởng kèm theo các giải sẽ được Ban Tổ chức chuyển khoản về đơn vị dự thi theo số tài khoản của đơn vị dự thi đăng ký trên phần mềm Liên hoan THTQ.

IV. BAN GIÁM KHẢO VÀ THỜI GIAN CHẤM TÁC PHẨM.

1. Số lượng Ban Giám khảo.

Mỗi thể loại dự thi có 01 Ban Giám khảo gồm 06 thành viên. Mỗi năm, Liên hoan truyền hình toàn quốc sẽ đổi mới 50% số lượng thành viên Ban Giám khảo.

2. Đề cử Ban Giám khảo.

Ban Giám khảo là những người có kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp, trực tiếp làm nghề, được đồng nghiệp và khán giả thừa nhận, công tâm, không nhất thiết là lãnh đạo đơn vị. Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị đề cử cá nhân có thể tham gia Ban Giám khảo để Ban Tổ chức lựa chọn, với các thông tin như sau:

- Số lượng đề cử: Mỗi đơn vị dự thi có thể giới thiệu nhiều hơn 01 người (thuộc đơn vị mình hoặc không thuộc đơn vị mình) nhưng cũng có thể không giới thiệu nếu thấy không có người đủ tiêu chuẩn.

Danh sách đề cử người tham gia Ban Giám khảo cần ghi rõ các thông tin như: quá trình công tác trong ngành truyền hình, các giải thưởng báo chí, truyền hình, văn học nghệ thuật của cá nhân đã đạt được tại các cuộc thi trong nước và nước ngoài. Dựa trên thẩm định thông tin, Ban Tổ chức sẽ chọn những giám khảo phù hợp với tiêu chí ưu tiên là người trực tiếp làm nghề.

Đề nghị các đơn vị xem xét, lựa chọn và gửi danh sách đề cử về Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam (địa chỉ: Số 43, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/8/2014 để kịp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Liên hoan. Điện thoại liên hệ: 04.38343445.

3. Thời gian chấm tác phẩm.

- Tùy theo số lượng tác phẩm dự thi, các Ban Giám khảo sẽ chấm trước từ 2 đến 4 ngày. Thể loại Phim truyện truyền hình chấm từ tháng 11/2014.

-  Ban Tổ chức sẽ trình chiếu tại Liên hoan các tác phẩm tham dự Liên hoan.

V. CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ LIÊN HOAN.

Mỗi Đài Phát thanh - Truyền hình, Đài truyền hình tỉnh, thành phố; các đơn vị sản xuất chương trình, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại khu vực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị có chương trình thường xuyên phát sóng trên Đài Truyền hình Quốc gia là một đơn vị tham gia Liên hoan.

Các đơn vị ngoài khu vực nhà nước có sản xuất các chương trình truyền hình đã được phát sóng trong năm 2014 ở một đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình trong nước, được tham gia Liên hoan như một đơn vị dự thi (có xác nhận của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình nơi phát sóng).

- Các đơn vị lần đầu tham gia phải đăng ký bằng văn bản và chính thức là đơn vị dự thi khi có ý kiến đồng ý của Chủ tịch Liên hoan. Công văn đăng ký tham gia Liên hoan đề nghị gửi về Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam (số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 20/10/2014 để tổng hợp, trình Chủ tịch Liên hoan quyết định. Điện thoại  liên hệ: 04.38343445.

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC.

1. Đăng ký tác phẩm dự thi

- Đăng ký tác phẩm dự thi qua phần mềm LHTHTQ theo quy định, tại địa chỉ http://lhthtq.vtv.vn.

- Các đơn vị đăng ký tác phẩm dự thi trước ngày 14/11/2014. Riêng thể loại Phim truyện truyền hình đăng ký trước ngày 20/10/2014 (có tóm tắt nội dung gửi kèm theo).

2. Hình thức và thời gian gửi tác phẩm dự thi

Thể loại Phim truyện truyền hình: mỗi tác phẩm in sao thành 06 bộ đĩa DVD, gửi về Ban Tổ chức trước ngày 01/11/2014 để tổ chức chấm trước.

Các thể loại còn lại: mỗi tác phẩm dự thi là 01 file có định dạng và đặt tên file theo quy định, lưu trữ trong 01 ổ cứng. Ổ cứng chứa các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức trước ngày 05/12/2014Đơn vị dự thi có thể gửi file qua đường mạng FTP thay vì nộp ổ cứng (Hướng dẫn có trên phần mềm LHTHTQ)

Địa chỉ nhận ổ cứng: Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT liên hệ: 04.62735576.

3. Bản quyền và in sao tác phẩm

- Bản quyền tác phẩm dự thi thuộc đơn vị đăng ký dự thi. Các đơn vị dự thi phải chịu trách nhiệm pháp lý về bản quyền của mình.

- Tôn trọng bản quyền và quyền trao đổi tác phẩm của các đơn vị dự thi, tại Liên hoan lần này, Ban Tổ chức sẽ không thực hiện việc in sao tác phẩm. Thông tin về tác phẩm dự thi của các đơn vị, Ban tổ chức cung cấp đầy đủ trên trang Thông tin của LHTHTQ. Các đơn vị muốn in sao tác phẩm của đơn vị nào thì tự thỏa thuận với đơn vị đó về bản quyền, hình thức in sao tác phẩm.

4. Quy định kỹ thuật.

Quy định kỹ thuật về định dạng và đặt tên file, đăng ký tác phẩm, tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào phần mềm được giữ nguyên như Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 33. Tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên mục Hướng dẫn kỹ thuật của Trang thông tin chính thức của Liên hoan, tại địa chỉ: http://lhthtq.vtv.vn để các đơn vị tiện tra cứu.

Các đơn vị mới tham gia Liên hoan lần đầu, đề nghị liên hệ với Ban Thư ký biên tập - Đài Truyền hình Việt Nam để được hướng dẫn kỹ thuật, cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm Liên hoan. Điện thoại: 04.62735576.

VII. ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 35 - THÁNG 12/2015: Đài PTTH Quảng Bình.

Trên đây là một số thông tin và quy định của Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 34 - tháng 12/2014 tại thành phố Huế, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia đông đảo và có chất lượng của các đơn vị dự thi.

BTC

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam