0867.238.238

Thủ tướng nắm 4 quyền đối với tập đoàn kinh tế

29/10/2012 21:18
Theo dự thảo nghị định về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thì Thủ tướng Chính phủ nắm 4 quyền đối với tập đoàn kinh tế nhà nước.
Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; việc tổ chức lại, chuyển, đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; phê duyệt đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước; phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác. Thủ tướng quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định Thủ tướng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên; quyết định cụ thể số lượng thành viên hội đồng thành viên, số lượng phó TGĐ. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của các tập đoàn.

Đối với các Cty TNHH một thành viên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Cty do bộ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập; phê duyệt đề án thành lập Cty con 100% vốn nhà nước; phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả đề án của tập đoàn kinh tế nhà nước) theo đề nghị của bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh... 
Theo laodong.com.vn
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam