0867.238.238

Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ở Hà Nam

02/07/2021 09:16
Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030, Hà Nam đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan quản lý, điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước hình thành, phát triển môi trường số an toàn, tiện tích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.
Phát triển hạ tầng, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 6/2020, với 3 trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thực hiện chương trình này, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều nội dung cụ thể. Trong đó, một trong những nội dung được coi là tiền đề thực hiện các chỉ tiêu trong chuyển đổi số chính là phát triển hạ tầng, nền tảng số phục vụ cho chuyển đổi số.

 

Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP Phủ Lý

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đến thời điểm này, hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam đã được từng bước được hoàn thiện, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển Chính quyền số. 100% cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước được trang bị máy tính phục vụ cho công việc. Hạ tầng băng rộng cáp quang, kết nối Internet đã được phủ đến 100% xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, Nhà nước đang được triển khai kết nối, sử dụng tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai đến cấp xã.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh và đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 3/2020 với 09 phân hệ thí điểm gồm: Giám sát và điều hành giáo dục; Giám sát camera an ninh - giao thông; Giám sát môi trường; Giám sát hành chính công; Giám sát văn bản điện tử; Điều hành chỉ tiêu ngân sách; Điều hành sản xuất phát triển kinh tế xã hội; Điều hành chỉ tiêu kinh tế xã hội; Giám sát và điều hành y tế. Hoàn thành thử nghiệm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và đã kết nối thành công với Trục kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Ngoài ra, hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư phát triển, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, chất lượng đáp ứng phục vụ triển khai các giải pháp về công nghệ thông tin và thông tin liên lạc các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Chuyển đổi số - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước

Chỉ với một vài thao tác đơn giản trên thiết bị điện tử thông minh có kết nối Internet, dù ở bất cứ đâu vẫn có thể theo dõi, thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, luân chuyển văn bản trên môi trường mạng thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice. Không chỉ vậy, với mục theo dõi quy trình xử lý, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thể nắm rõ công việc được giao cho ai xử lý, kết quả xử lý đến đâu từ đó có sự đôn đốc kịp thời. Nhờ những tính năng ưu việt, hiện nay phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (được tích hợp chữ ký số) đã được ứng dụng đồng bộ tại 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Qua đó, không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính, mà còn góp phần thay đổi lề lối làm việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Cùng với ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành, hệ thống thông tin phục vụ các hội nghị và xử lý công việc hiện đang triển khai thí điểm “Hệ thống phòng họp không giấy tờ” tại UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố… Các phòng họp trực tuyến giữa UBND cấp xã với UBND cấp huyện cũng đã được trang bị tại 4/6 huyện, thị xã, thành phố với 78 điểm cầu. Ngoài ra, một số sở, ngành đã trang bị thêm phòng họp trực tuyến kết nối với các Bộ, ngành Trung ương.

 

Những nỗ lực thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, từ đó tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Hiện, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến xã đã triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông…Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh hiện đã cập nhật hơn 2.100 bộ TTHC, trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 863 thủ tục (chiếm 40,8%), mức độ 3 là 1.095 thủ tục (chiếm 51,7%).

Toàn bộ quy trình, kết quả giải quyết TTHC đều được số hóa lên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, giúp việc xử lý, quản lý, thống kê, giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ; tra cứu hồ sơ của cán bộ, công chức cũng như tra cứu trạng thái hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi và minh bạch.

  
Trong năm 2020, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống là 228.663 bộ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%. Quý I/2021, tổng số hồ sơ tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống là 47.369 bộ; giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%; có 4.441 bộ hồ sơ trực tuyến, đạt 9,38%. 

Các cơ quan chuyên môn cũng đã tích hợp, kiểm thử 500 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành kết nối, liên thông và trao đổi văn bản điện tử giữa Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với Hệ thống của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 100% cơ quan hành chính nhà nước (từ cấp huyện trở lên) sử dụng chữ ký số của cơ quan, chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử. Nhiều xã, phường, thị trấn đã sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử…

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam thời gian qua đã góp phần quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, hiện thực hóa lộ trình giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí trong quá trình giải quyết TTHC, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực

Sàn thương mại điện tử tỉnh Hà Nam được xây dựng và đưa vào hoạt động trở thành nơi kết nối mua bán sản phẩm hàng hóa giữa người tiêu dùng, các doanh nghiệp địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

và các hộ SXKD, bán lẻ địa phương.


Không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, quá trình chuyển đổi số ở một số ngành, lĩnh vực cũng đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Cụ thể, trong lĩnh vực Y tế đã triển khai xong hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh do Sở Y tế quản lý. Lĩnh vực giáo dục đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, trong tập huấn, bồi dưỡng giáo viên. Ở lĩnh vực nông nghiệp, đã bước đầu ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp…
 

Ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” trên hệ thống điện thoại thông minh giúp người dân, người lao động có thể trực tiếp theo dõi, giám sát việc đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích, có thể thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH tại bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào…

 
Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), cùng với xây dựng vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT, mới đây nhất, ngành BHXH đã đưa vào triển khai ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” trên hệ thống điện thoại thông minh để giúp người dân, người lao động có thể trực tiếp theo dõi, giám sát việc đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích, có thể thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH tại bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào…

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam xác định các mục tiêu cơ bản về phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, trong đó phấn đấu 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; kinh tế số chiếm 20 % GRDP; Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã;  Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%...

 

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Hà Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, phấn đấu trong năm 2021 sẽ cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; đồng thời tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch công quốc gia; triển khai thêm một số phân hệ của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh; ưu tiên triển khai chuyển đổi số trong một số lĩnh vực như: y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên - môi trường, sản xuất công nghiệp; đồng thời tiếp tục phát triển hạ tầng số, nền tảng số, kiến tạo thể chế, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ số hướng đến phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…

 
Thảo Vũ
 
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam