0351 3588 588

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

06/09/2019 13:33
Sáng 6/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Tháng 8/2019, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, hoạt động của Thường trực HĐND, các ban và văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ rõ việc, rõ trách nhiệm, đạt hiệu quả thiết thực.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của tỉnh, chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND tỉnh; thường xuyên nắm bắt theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong thực thi nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp.