0867.238.238

Thường trực Tỉnh ủy thảo luận các dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy

03/08/2021 18:20
Chiều ngày 3/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận các Nghị quyết (NQ) của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; các đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
 
Hội nghị đã nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày các Dự thảo NQ của Tỉnh ủy. Về dự thảo NQ về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 quan điểm chỉ đạo là xây dựng và phát triển đô thị nhanh, bền vững gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để xây dựng, phát triển đô thị; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh và từng địa phương, tạo động lực cho sự phát triển chung. Mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị của tỉnh đạt khoảng 47,5%, đến năm 2030 đạt 58%, TP Phủ Lý đạt tiêu chí đô thị loại I, TX Duy Tiên đạt tiêu chí đô thị loại III tiến tới thành lập TP; Kim Bảng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III; xây dựng 03 đô thị Thanh Liêm, Lý Nhân và TT Bình Mỹ huyện Bình Lục đạt đô thị loại IV. Phấn đấu đến năm 2035 tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong xây dựng, phát triển đô thị; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch; xây dựng đô thị thông minh, phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; phát triển nhà ở và khu dân cư đô thị; thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đô thị; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt các chính sách phát triển dân cư.

Về Dự thảo NQ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021 – 2025 nêu rõ quan điểm: đất đai, khoáng sản là một trong những nguồn lực quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ANQP và đời sống nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản là nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị, người dân và cả cộng đồng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản phải đảm bảo nguyên tắc: đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Dự thảo NQ xác định: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự giám sát của HĐND và vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản; xây dựng cơ chế, chính sách trong quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai, khoáng sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Dự thảo NQ của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhận định: giai đoạn 2016 – 2020 kinh tế của TP duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt 16,9%/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực; tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống của nhân dân có nhiều cải thiện, ANCT, TTATXH được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt kết quả tốt. TP đã được công nhận là đô thị loại II. Tuy nhiên quy mô nền kinh tế còn nhỏ; tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của TP; hạ tầng đô thị chưa đồng bộ… Quan điểm là xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý phải đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung của tỉnh và cả vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng; xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững, là hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong tỉnh. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 TP Phủ Lý đạt tiêu chí đô thị loại I, là đô thị vệ tinh quan trọng của thủ đô Hà Nội. Dự thảo NQ đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững; xây dựng đô thị thông minh, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đô thị; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và tiếp tục đầu tư phát triển đô thị; huy động nguồn lực để phát triển đô thị; nâng cao chất lượng nếp sống văn minh đô thị; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong thực hiện chương trình phát triển đô thị.

 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn thiện các dự thảo NQ, như: điều chỉnh bố cục các dự thảo NQ; bổ sung về nhận định, đánh giá tình hình, nhất là những hạn chế, tồn tại mà các dự thảo NQ đã nêu; làm rõ thêm các quan điểm, mục tiêu nhất là nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước đối với từng lĩnh vực trong các dự thảo NQ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại các nội dung mà các đại biểu đã nêu, từ đó đề ra những yêu tố cốt lõi để thực hiện. Cụ thể: về dự thảo NQ xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 cần nêu bật quan điểm về vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong quản lý đô thị; phát triển đô thị văn minh, hiện đại, đảm bảo không gian xanh, môi trường sống thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về Dự thảo NQ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021 – 2025 cần đánh giá rõ hơn về những tồn tại hạn chế, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra đất đai, khoáng sản; cần nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực đất đai, khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành đối với lĩnh vực đất đai, khoáng sản; sắp xếp lại các giải pháp nêu trong dự thảo cho phù hợp, đảm bảo khoa học, thực hiện hiệu quả.  


Hoa Hiên
 
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam