0351 3588 588

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở

26/07/2019 14:37
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 được BTV huyện ủy Duy Tiên xác định tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII diễn ra vào sáng nay (26/7). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 18 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng- Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Duy Tiên chủ trì hội nghị.
Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên huyện Duy Tiên đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, quy định của Điều lệ Đảng; giữ vững nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.

Cùng với việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, huyện ủy Duy Tiên tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới có cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng gắn kỷ luật với thực tiễn; quan tâm xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng- Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Duy Tiên phát biểu kết luận hội nghị

Nhờ đó, tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị của huyện được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có chuyển biến tích cực.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Duy Tiên đã mở 15 lớp bồi dưỡng đối tượng tìm hiểu về đảng cho 671 quần chúng ưu tú, 13 lớp bồi dưỡng dành cho 667 đảng viên mới, trình BTV huyện ủy ra quyết định chuẩn y kết nạp cho 512 đồng chí. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Nghị quyết TW 4.

Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, NQ của các cấp ủy Đảng; về nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chính sách xã hội; việc thực hiện NQ TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 314 lượt TCĐ, giám sát 309 lượt TCĐ và 341 đảng viên. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chính đốn những sai phạm. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Việc thi hành Điều lệ Đảng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thực hiện Quy chế bầu cử trong đảng, Ban Thường vụ huyện ủy Duy Tiên đã tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác nhân sự đại hội được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và có chất lượng. Quyền ứng cử và đề cử trong đại hội được tôn trọng, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc một ủy viên cấp ủy sẽ không tự ứng cử và nhận quyền đề cử nếu không được giới thiệu trong danh sách đề cử của cấp ủy. Công tác bầu cử được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, phát huy được trách nhiệm và quyền của đại biểu. Từ đó, đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra thuận lợi và thành công, hầu hết các đại hội đều tôn trọng, nhất trí cao với sự chuẩn bị nhân sự cấp ủy mới của cấp ủy các cấp; các đồng chí trúng cử đều là những người đã có quá trình chuẩn bị lâu dài do cấp ủy các cấp giới thiệu.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Duy Tiên xác định thường xuyên, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bám sát sự chỉ đạo của TW, thực hiện nghiêm quy tắc tập trung dân chủ đồng thời chú trọng mở rộng dân chủ trong Đảng.

Quan tâm phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tham nhũng. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính; phòng, chống căn bệnh thành tích trong Đảng.

Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Kết luận số 49,50,51,52 của Ban Bí thư, khóa XII về lĩnh vực khoa giáo.

 
Thảo Vũ
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam