Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

22/05/2020 17:10
Đó là một trong những nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại công văn số 1387/ UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/5/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các cơ quan thành viên,  UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính ph, của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, nhất là tại các văn bản: Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8/5/2020, số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 và công văn số 3339,VPCP-V.I ngày 27/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 2473/CV-BCĐ ngày 6/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc xét nghiệm Covid-19; công văn số 1257/UBND-KGVX ngày12/5/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 51/BCĐ-KGVX ngày 15//5/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
 
2. Sở Y tế, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, quản lý tốt, tạo thuận lợi nhưng đảm bảo chặt chẽ trong thực hiện cách ly y tế đối với các chuyên gia, nhà quản lý,  lao động tay nghề cao được nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố ,các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành gói an sinh xã hội, đảm bảo đúng đối tượng, chống thất thoát, trục lợi chính sách; biểu dương các tấm gương tốt nhường phần được hỗ trợ cho người khó khăn hơn. Đại diện chính quyền không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm.
 
4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các sở,  ngành  liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thẩm định lại việc sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo đúng quy định, nhất là thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 báo cáo UBND tỉnh.
 
Trong quá trình thực hiện Nếu phát sinh khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xem xét giải quyết
 
PV
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam