Tỉnh ủy Hà Nam: tổng kết Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (Khóa VIII)

19/08/2015 15:19
Sáng ngày 17/8/2015, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở.

DSC_0611.jpg
Đ/c Trần Đức Thuần, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII)

DSC_0616.jpg

Sau 17 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về “xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về thực hiện dân chủ đã có những chuyển biến sâu sắc. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị.

Kết quả thực hiện QCDC ở từng loại hình cơ sở đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội; mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người dân với Đảng, chính quyền được tăng cường, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT – XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, 116/116 xã, phường, thị trấn đã xây dựng được Quy chế thực hiện dân chủ và đa số đều thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, việc thực hiện QCDC có chuyển biến rõ nét nhất trong xây dựng NTM. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, việc xây dựng và thực hiện QCDC được triển khai hiệu quả trong nội bộ cơ quan và gắn với cải cách hành chính, xây dựng người cán bộ tận tụy, có trách nhiệm với dân. Đối với các doanh nghiệp, đã có 100% doanh nghiệp Nhà nước; 5,72% Công ty CP, Công ty TNHH; 87,5% doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp khác ban hành và thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở.

DSC_0638.jpg
Đ/c Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

DSC_0639.jpg
Đ/c Lê Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở phát biểu tại Hội nghị

Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM và thực hiện thắng lợi các mục tiêu  phát triển KT – XH của tỉnh, đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Lê Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề quyền dân chủ; nội dung và phương thức thực hiện quyền dân chủ tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân,  nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong thực hiện dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu), bảo đảm cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động hiệu quả…

Nhân dịp này, 12 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở” đã được nhận bằng khen của Tỉnh ủy.

DSC_0628.jpg

IMG_0072.jpg

Như Quỳnh

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam