0351 3588 588

Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

27/06/2019 14:50
Sáng 27/6/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Việt Dũng - Phó Cục Trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch); Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên , Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; lãnh đạo các xã, thị trấn trong toàn tỉnh…
 
Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa, thể thao và du lịch đối với việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, cũng như ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng NTM ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn.
 

Đồng chí Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 3 cá nhân của tỉnh Hà Nam

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch được tăng cường, các hoạt động về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có trên 1.780 di tích, trong đó có 198 di tích được xếp hạng; có 07 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 01 bảo vật quốc gia. Trên 100 lễ hội trong đó có 05 lễ hội vùng được tổ chức quy mô hàng năm.
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển. Qua đó, nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 83,3% (năm 2009) đến 89,6% (năm 2018); số thôn, làng, tổ phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tăng từ 64% lên 97% (năm 2018).
 
Các thiết chế văn hóa được đầu tư hoàn thiện. Trong 10 năm đã có thêm 37 nhà văn hóa xã, trên 400 nhà văn hóa thôn xóm được xây dựng.
 
Thể thao thành tích cao đã được nâng cao về chất lượng và số lượng huy chương trong các giải toàn quốc và khu vực. Hoạt động du lịch có chuyển biến tích cực, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch bước đầu được quan tâm, doanh thu du lịch ngày càng cao.
 
Công tác gia đình được quan tâm, đã xây dựng được mô hình điểm trong phòng chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra.

 

Đồng chí Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Biểu dương những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đồng chí Bùi Quang Cẩm – Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chỉ đạo của Chính phủ , Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch và các các văn bản chỉ đạo của tỉnh để sớm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu văn hóa mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
 
Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng và nhân rộng mô hình các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động văn hóa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
 
Huy động sức mạnh của toàn dân, các nguồn lực của các tổ chức và cá nhân cho phát triển cơ sở vật chất sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường rà soát tham mưu xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tạo thuận lợi cho phát triển văn hóa; tập trung phát triển lĩnh vực du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu du lịch Tam Chúc; kết hợp phát triển văn hóa với phát triển sản phẩm du lịch …

 

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”
 
Tại hội nghị,  03 nghệ nhân có  nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. 10 tập thể, 10 cá nhân có đóng góp tích cực trong 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

PV
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam