0351 3588 588

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

18/12/2018 15:40
Sáng 18/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
DSC_7351.JPG 
Các đại biểu dự hội nghị

Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018,  đồng chí Trần Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết, năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực như: đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp; quy hoạch, phát triển đô thị; chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tham mưu, chấp thuận, phê duyệt các chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công và dự án sử dụng đất... Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát có chuyển biến rõ rệt.

DSC_7350.JPG

Đồng chí Trần Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của 13 tổ chức đảng và 59 đảng viên. Kiểm tra gần 600 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cùng với giám sát thường xuyên, UBKT các cấp đã tiến hành giám  sát chuyên đề 451 lượt tổ chức đảng và 601 đảng  viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và thực hiện chức trách được giao, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý kinh tế, xây dựng, đất đai...; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ...

Qua kiểm tra đã kết luận 11/13 tổ chức đảng có vi phạm; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 20 đảng viên.Việc xem xét, kỷ luật đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định, góp phần tăng cường tính nghiêm minh, kỷ cương, kỷ luật của đảng.

Đồng chí Trần Quốc Hùng cũng nêu ra tồn tại như một số cuộc kiểm tra , giám sát lĩnh vực kinh tế chưa đảm bảo tiến độ thời gian, kết luận còn chung chung. Còn có cấp ủy, UBKT thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, nắm tình hình có lúc, có việc chưa kịp thời... 

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ TW 4, 6,7 khóa XII, các NQ, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình, các chương trình,đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh. Chú trọng kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực như phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài chính, công tác cán bộ...

Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát theo Điều lệ đảng quy định. Tích cực phát hiện, kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp, đáp ứng yều về phẩm chất, năng lực, trình độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

DSC_7353.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh lưu ý và tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đảm bảo kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm. Đặc biệt chú trọng, tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, phòng ngừa sai phạm.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và chi bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát.

Chú trọng xây dựng được đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn trung thành với Đảng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong tình hình mới.

 

TT

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam