0867.238.238

TP Phủ Lý tổng kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”

16/03/2012 21:22
Ngày 16/3, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá Thành phố Phủ Lý đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2011, bàn phưong hướng nhiệm vụ năm 2012.
IMG_6309.jpg

Trong năm qua, các tổ chức, đoàn thể thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động liên ngành; tổ chức tốt phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Với việc xác định xây dựng gia đình văn hóa là công tác trọng tâm , Ban chỉ đạo phong trào luôn được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào xây dựng “gia đình văn hóa” ngày càng có hiệu quả và thiết thực hơn. Trong năm 2011 vừa qua, số hộ gia đình thành phố được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa” đạt 90%; 74 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã được công nhận danh hiệu Đơn vị văn hóa, 126/160 làng được công nhận danh hiệu Làng văn hóa…

DSC_0679.jpg

DSC_0683.jpg
Các tập thể và gia đình được UBND thành phố khen thưởng

Năm 2012, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kiện toàn lại các Ban chỉ đạo ở địa phương và cơ sở, tổ chức triển khai các nhiệm vụ gắn với các phong trào khác ở địa phương một cách thiết thực và mang lại hiệu quả cao.
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam