0351 3588 588

Triển khai các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp; quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

10/12/2019 14:00
Sáng 10/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn của Ban tổ chức TW và BTV Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và Quy chế bầu cử trong Đảng.
Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…
 

Các đại biểu dự hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Hướng dẫn số 26 ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 23 ngày 26/ 11/2019 của BTV Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trong đó,  hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc triển khai, quán triệt và tuyên truyền; thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; những nội dung, yêu cầu cụ thể về công tác nhân sự như: tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên; độ tuổi cấp ủy viên; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên BTV và phó bí thư cấp ủy; trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư; thực hiện bầu cử trong đại hội, cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp…

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Tiếp đó, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Quy định số 205-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng và công tác cán bộ, đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ tồn tại suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua”.
 
Với 4 phần, 15 điều, Quy định số 205-QĐ/TW được thiết kế chặt chẽ, hệ thống lại các văn bản trước đây của Đảng nhưng vẫn đề cập đến nhiều điểm mới như: Xác định các chủ thể có quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ một cách cụ thể; Quy định rõ về hành vi: nhận diện rõ thế nào là chạy chức, chạy quyền; Bổ sung chế tài. Hình thức xử lý đối với người vi phạm; Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhấn mạnh tính tự giác và xây dựng Đảng về đạo đức; Quy định bảo đảm tính khách quan cho những người thực thi nhiệm vụ, ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra trong công tác cán bộ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của người dân.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và Quy chế bầu cử trong Đảng
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; phân công trách nhiệm rõ cho từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện để đảm bảo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp thành công.
 
Tích cực chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong đó, phải thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch 129 của BTV Tỉnh ủy.
 
Điểm nhấn trong thành công của Đại hội Đảng các cấp là kết quả bầu cử Cấp ủy khóa mới và Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng các cấp đạt chất lượng cao, vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc xây dựng đề án nhân sự phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, đồng thời phải đảm bảo thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể và tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong cấp ủy, BTV cấp ủy. Mặt khác, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh không để tác động bởi những thông tin không chính thức…

 

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Hướng dẫn của TW và BTV Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205 của Bộ Chính trị…

Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đối với những đảng bộ được lựa chọn để tổ chức Đại hội điểm và Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tiến độ, thời gian, có chất lượng tất cả các nội dung để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

TT
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam