0867.238.238

Triển khai nhiệm vụ Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh

03/03/2021 14:18
Chiều 3/3, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh (CCTP) tổ chức hội nghị thảo luận và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; thảo luận xây dựng Chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2021-2026 và năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì hội nghị.
Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCTP tỉnh.

Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh Hà Nam gồm 5 chương, 19 điều quy định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác của BCĐ và các thành viên BCĐ. Theo đó, Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan tư pháp trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CCTP trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, dự thảo Quy chế làm việc cũng quy định rõ nhiệm vụ của các thành viên BCĐ, trách nhiệm của Tổ giúp việc; nguyên tắc và chế độ làm việc của BCĐ, các thành viên BCĐ.

 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì hội nghị

Về Chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2021 -2026, BCĐ CCTP tỉnh đề ra 23 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu. Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, cùng với  tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của BCĐ CCTP tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, BCĐ CCTP tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ theo chuyên đề như: tham mưu với BTV Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc của BCĐ CCTP tỉnh; triển khai các văn bản về công tác CCTP sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức quán triệt Hướng dẫn số 04, Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc gắn với tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, CCTP và phòng chống tham nhũng; tham mưu ban hành Chỉ thị về triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại  Tòa án; tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án....

Thảo luận tại hội nghị thành viên BCĐ CCTP tỉnh cơ bản nhất trí nội dung, chương Chương trình trọng tâm công tác CCTP, giai đoạn 2021- 2026 và năm 2021. Về Quy chế làm việc BCĐ CCTP tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị chỉnh sửa lại câu một số chữ cho chặt chẽ hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo CCTP tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của thành viên BCĐ CCTP tỉnh tại hội nghị cũng như các ý kiến gửi về  bằng văn bản đối với nhiệm vụ CCTP năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo CCTP tỉnh đề nghị cơ quan thường trực BCĐ là Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2021-2026 và năm 2021 để trình, xin ý kiến tập thể BTV Tỉnh ủy trước khi ban hành và triển khai thực hiện.

 
Thu Thảo
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam