0867.238.238

Triển khai tuyên truyền Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV

03/06/2014 22:14
Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch truyên truyền cho Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2014-2019.
DSC_0401.jpg
 
Mục đích của đợt tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ; về sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc , vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, khích lệ các tầng lớp nhân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất; vai trò nhiệm vụ của MTTQ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc giai đoạn hiện nay; Nghị quyết đại hội, kết quả  đại hội MTTQ các cấp; biểu dương phát hiện những điển hình, nhân tố mới, những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước,  kết quả các cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo”, “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

DSC_0389.jpg

Cùng với việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên,  MTTQ ở các huyện thành phố sẽ treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng tại các trục đường đông dân cư và trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị trước và trong thời gian diễn ra đại hội; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng thành công đại hội, phát động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ lần thứ 15.
Thu Thảo - Lê Hùng

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam