0867.238.238

UBND tỉnh Hà Nam: họp phiên thường kỳ tháng 2

03/02/2015 15:07
Ngày 3/2, UBND tỉnh Hà Nam họp phiên thường kỳ để thảo luận, cho ý kiến về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và một số tờ trình, báo cáo quan trọng khác. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

DSC_1229.jpg

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nam trình bày nêu rõ: việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp là điều cần thiết trên quan điểm tái cơ cấu vừa phải theo cơ chế thị trường, vừa phải đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng. Mục tiêu là thực hiện có hiệu quả công nghiệp hóa nông nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 49 triệu đồng/năm; lao động trong nông nghiệp còn dưới 25% tổng số lao động.

DSC_1237.jpg
Đ/c Mai Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Cho ý kiến về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: tái cơ cấu nông nghiệp phải xác định rõ 2 mục tiêu cần đạt được là tạo ra các sản phẩm có lợi thế và nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác. Vì vậy, Đề án cần nêu thật cụ thể định hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện. Trong đó, xác định rõ về các cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh trong những năm tới để tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp.

DSC_1260.jpg
Đ/c Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần xây dựng đề án có tính dài hơi hơn và có lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Theo đó sẽ sửa tên thành “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và các năm tiếp theo”. Giao Sở NN & PTNT tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung theo hướng cụ thể, chi tiết hơn. Đặc biệt, cần rà soát, nghiên cứu kỹ các cơ chế, chính sách về nông nghiệp mà Đảng, Nhà nước đã ban hành thời gian qua để xây dựng Đề án sát hợp với quy dịnh. Mục tiêu của tái cơ cấu ngành nông nghiệp là công nghiệp hóa nông nghiệp. Vì vậy cần tích tụ ruộng đất, tập trung đưa cơ giới hóa vào sản xuất và thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành nông nghiệp cần tiếp tục triển khai các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu các dự báo về môi trường, khí hậu để đưa ra các mục tiêu phát triển cụ thể.

Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận về: Tờ trình và dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 20/2014/NQ – HĐND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo về việc rà soát, đề xuất các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công chuyển sang tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

Như Quỳnh 

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam