0867.238.238

UBND tỉnh Hà Nam tham dự Hội nghị trực tuyến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

08/09/2020 20:38
UBND tỉnh Hà Nam tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nam
 
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung các nguồn lực đất đai, dân số, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương; phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc tiến hành sắp xếp được thống nhất từ TW đến địa phương, đảm bảo đúng quy trình, quy định, thủ tục, có sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đơn vị sắp xếp có nhiều nét tương đồng về địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống, văn hoá dân tộc, tôn giáo, lối sống cộng đồng dân cư hoặc do lịch sử đã được tách ra từ một đơn vị hành chính trong giai đoạn trước.
 
Số liệu tổng hợp của 43 tỉnh, thành phố đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021: có 18 huyện đã tiến hành sắp xếp, giảm được 6 huyện; còn 10 huyện thuộc diện phải sắp xếp nhưng chưa tiến hành trong đợt này. Đối với cấp xã: có 1.027 đơn vị đã tiến hành sắp xếp; sau sắp xếp giảm được 546 đơn vị; còn 99 xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng chưa tiến hành trong đợt này. Về đội ngũ cán bộ, công chức: đến nay đã sắp xếp, bố trí công việc đúng quy định đối với 1.062 người ở cấp huyện, dôi dư 428 người. Cấp xã: đã sắp xếp, bố trí công việc đúng quy định 10.043 người, dôi dư 9.534 người; bố trí số người hoạt động không chuyên trách đúng quy định 8.816 người, dôi dư 6.913 người. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tinh giản cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã sẽ giảm chi Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020 – 2024 là 1.431 tỷ đồng.

 
 
Với tỉnh Hà Nam. Đã thực hiện sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 đơn vị, giảm 7 đơn vị: Sau khi sắp xếp giảm từ 116 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 109 đơn vị.
 
Các địa phương, Bộ, ngành TW làm rõ hơn những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, nguyên nhân của các hạn chế, nhất là việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư, trụ sở làm việc sau sắp xếp; thảo luận, đưa ra các giải pháp để thực hiện, phối hợp thực hiện hiệu quả việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư trong thời gian tới.
 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Từ những khó khăn, hạn chế, tồn tại, đồng chí đề nghị: các địa phương cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành TW để giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tập trung các giải pháp sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết triệt để về trụ sở làm việc. Cả nước còn 50 tỉnh, thành phố hiện triển khai thực hiện dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định 513 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm, các địa phương cần sớm có phương án và đề xuất gửi về Bộ Nội vụ để phối hợp với Bộ Tài Nguyên Môi trường, Bộ Tài chính để thực hiện hiệu quả. Các địa phương cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện.
 
Đình Cương (Hanamtv)
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam