0867.238.238

UBND tỉnh Hà Nam thảo luận các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII

18/11/2020 14:52
UBND tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp thảo luận các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII; thảo luận Quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo tờ trình: về dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết (NQ) về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2021 và điều chỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
 
Theo đó: năm 2020 toàn tỉnh có 249 dự án thu hồi đất (gồm 223 dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa, 02 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, 06 dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng sản xuất); đã thực hiện thu hồi 168 dự án, đạt 67,46%, còn 193 dự án chuyển sang thực hiện năm 2021. Nguyên nhân chuyển sang là do kinh phí đầu tư còn hạn chế; trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa phải thực hiện nhiều bước, thời gian kéo dài; việc triển khai thực hiện công tác GPMB còn chậm… Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chuyển tiếp 193 dự án của năm 2020 sang thực hiện năm 2021 và đề nghị năm 2021 thực hiện 85 dự án thu hồi đất; 67 dự án chuyển đổi mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2021; 01 dự án chuyển đổi mục đích dưới 20 ha đất trồng rừng phòng hộ; 05 dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất. Các dự án đề xuất đều đã có quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu; có chủ trương đầu tư dự án và là những dự án tạo tiền đề, động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Thảo luận nội dung này, các đại biểu tập trung phân tích về các giải pháp thực hiện hiệu quả đối với những dự án thu hồi đất sen kẹp trong khu dân cư; đơn giản hóa trình tự, thủ tục thu hồi đất; đề nghị bổ sung thêm các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và các năm trước các huyện, TX, TP đang triển khai do thống kê chưa đầy đủ; Sở TNMT cần rà soát một số dự án chưa đủ điều kiện thì chưa đưa vào tờ trình.
 
Kết luận nội dung này, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: xây dựng khu đấu giá đất phải tính đến xây dựng hạ tầng đảm bảo cho người dân sinh sống trong vùng; đối với các dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng khi triển khai còn vướng mắc về trình tự, thủ tục các địa phương cần phải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp tháo gỡ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: đối với các vị trí đất sen kẹp trong các khu dân cư cần tập trung rà soát, lên địa điểm để triển khai các phương án đấu giá lấy nguồn lực thúc phát triển kinh tế - xã hội. Các huyện, thành phố, thị xã cần thống kê, rà soát toàn bộ các dự án đang triển khai chuyển sang thực hiện năm 2021 gửi về Sở TNMT để tổng hợp đảm bảo đúng, đầy đủ để trình HĐND tỉnh. Sở Xây dựng cần đẩy nhanh quy hoạch chung huyện Kim Bảng và TX Duy Tiên để tỉnh thuê tư vấn quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 để xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, giao thông, an sinh xã hội… Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa báo cáo, tờ trình để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.
 
Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ nhân dip ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và tết Nguyên đán hàng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm. Theo đó: quà tặng đối với người có công với cách mạng ở mức 800 nghìn đồng và 600 nghìn đồng (tùy từng đối tượng); kinh phí hỗ trợ người có công đi điều dưỡng tập trung là 300 nghìn đồng/người/lần điều dưỡng; quà tặng các Trung tâm Thương binh là 6 triệu đồng/lần thăm; quà tặng các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại các Trung tâm thương binh là 1 triêu đồng/lần thăm; quà cho nhân khẩu thuộc hộ nghèo là 300 nghìn đồng/năm.

 
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: đây là cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính nhân văn cao của tỉnh Hà Nam, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm sóc người có công với cách mạng và người nghèo; là việc làm thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhằm chăm lo tốt hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và thân nhân của họ, hỗ trợ người nghèo đón tết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉnh sửa, không đưa nội dung thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ vào dự thảo tờ trình. Nội dung này tỉnh giao cho UBND các huyện, TP, TX thực hiện. Về tặng quà cho các Trung tâm có quà và tiền mặt, cá nhân (gồm: người có công và người nghèo) chỉ tặng tiền mặt không tặng quà.
 
Tiếp đó, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trình bày tờ trình và dự thảo NQ phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025.
 
Hội nghị cũng nghe Sở kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Quy định gồm 4 chương, 18 điều quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Bao gồm phân cấp quản lý nhà nước dự án đầu tư công và trách nhiệm bố trí vốn đầu tư công; quyết định đầu tư; đấu thầu; quyết toán vốn đầu tư; giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công. Về nội dung của dự thảo, đồng chí Trương Quốc Huy – Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: ngành chủ quản cần tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các ngành, địa phương để tránh chồng chéo trong quá triển khai thực hiện; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thực hiện sử dụng vốn đầu tư công; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai xây dựng các công trình, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư công thiết thực, hiệu quả.
 
Đình Cương
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam