0351 3588 588

UBND tỉnh: Nghe báo cáo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

29/09/2015 17:03
Chiều 29/9, UBND tỉnh nghe Sở NN&PTNT báo cáo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và những năm tiếp theo, báo cáo đề xuất cơ chế chính sách cho các Doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp. Đồng chí Trương Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
nn3.jpg
Đại diện Sở NN&PTNT trình bày Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và những năm tiếp theo

NN2.jpg

Mục tiêu của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo là  phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và  bền vững, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4%/năm; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2020 đạt trên 8.700 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu trên, trong lĩnh vực trồng trọt, cần đảm bảo ổn định diện tích đất trồng lúa hai vụ là trên 30.500 ha; chuyển đổi đất màu, đất bãi sang trồng rau, củ, quả sạch, có giá trị kinh tế cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; trồng cỏ, ngô phục vụ chăn nuôi bò sữa. Đối với chăn nuôi, tập trung phát triển mạnh chăn nuôi bò sữa quy mô trang trại và công nghiệp theo quy hoạch. Chú trọng phát triển các con nuôi đặc sản như gà móng Tiên Phong, vịt trời, bồ câu Pháp... Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hình thức thâm canh, bán thâm canh. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 2900 ha diện tích nuôi thâm canh, 3000 ha nuôi bán thâm canh…Đề án cũng đưa ra 8 giải pháp trọng tâm. Cụ thể là: tập trung xây dựng, hoàn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, xác định các sản phẩm chính, lợi thế để tập trung thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp; chú trọng chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất gắn với việc thực hiện tích tụ ruộng đất để phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững…

Tại hội nghị, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh đã trình bày dự thảo chính sách khuyến khích doanh nghiệp thuê đất để đầu tư dự án phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong đó, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tiêu chí đối với DA đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; các nguyên tắc, hình thức thuê đất cũng như những chính sách hỗ trợ thuê đất của hộ gia đình, cá nhân, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư…

nn4.jpg

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, một số đại biểu đề nghị đề án cần cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu theo từng giai đoạn; xây dựng lộ trình phân kỳ đầu tư theo từng năm; cập nhật số liệu sát thực tế; bổ sung thêm giải pháp để bảo vệ, chống ô nhiễm môi trường…Về chính sách khuyến khích thuê đất nông nghiệp, cần làm rõ đối tượng áp dụng cũng như hình thức thuê đất cho phù hợp với quy định của pháp luật.

nn6.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN & PTNT tiếp thu các ý kiến, làm rõ một số nội dung để hoàn chỉnh đề án, gửi UBND tỉnh trước ngày 10/10/2015. Trong đó, đặc biệt chú ý: Các số liệu cần  bám sát Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; xây dựng lộ trình thực hiện tái cơ cấu trên từng lĩnh vực, trong mỗi lĩnh vực cần xác định đâu là điểm nhấn, trọng tâm. Tập trung quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao. Trong chăn nuôi, tập trung phát triển đàn bò sữa, đàn lợn theo quy mô trang trại và hộ gia đình. Đối với chính sách khuyến khích doanh nghiệp thuê đất đầu tư dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cần xem xét lại chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nước ngoài, chú ý đến các cơ chế ưu đãi của tỉnh và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thu Thảo

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam