0351 3588 588

UBND tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

05/08/2019 20:56
Chiều 5/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Bộ Thông tin và truyền thông về sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Mục tiêu của kế hoạch là phát triển báo chí đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản  lý của chính quyền, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh. Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí, đổi mới chất lượng của các sản phẩm báo chí, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thông tin, từng bước tự chủ về kinh phí trong hoạt động báo chí. Đảm bảo đến năm 2025, Hà Nam có một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh, có khả năng liên kết trong nước và quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và thu hút đầu tư của tỉnh ra khu vực và thế giới.

 

Đồng chí Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí, tăng dần mức độ tự chủ hàng năm, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 và giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp báo chí so với giai đoạn 2016-2020. Nhà nước chỉ đầu tư, đảm bảo cho báo và tạp chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; có hỗ trợ ngân sách (theo hình thức đặt hàng) đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn.  

Theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nam là tỉnh trực thuộc Trung ương nên có 1 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh là Báo Hà Nam; 1 Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh – Đài PTTH Hà Nam và 1 cơ quan tạp chí thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh(Tạp chí Sông Châu).

 

Đồng chí  Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Về định hướng và lộ trình thực hiện quy hoạch, Báo Hà Nam: Thực hiện sắp xếp cơ quan báo in, báo điện tử gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng tinh giản bộ máy, có nhiều ấn phẩm. Cơ quan báo chí được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho cơ quan báo in, báo điện tử thực hiện cơ chế đặt hàng đối với báo phục vụ nhiệm vụ chính trị được xác định. Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả, vùng miền. Đến năm 2025, ấn phẩm báo điện tử trở thành ấn phẩm chủ lực của Báo, hội tụ được tất cả các loại hình báo chí, có sự liên kết thông tin với các diễn đàn, mạng xã hội.

 

Đồng chí Trần Đăng Khoa - Quyền Giám đốc Đài PTTH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đài PTTH Hà Nam đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của từng kênh chương trình; việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình truyền hình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của kênh đó. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các chuyên mục, chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Đến năm 2025, Đài PT&TH tỉnh phát triển theo hướng cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Tạp chí sông Châu, sắp xếp cơ quan Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam xuất bản 1 tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định. Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí PCT UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí trên địa bàn đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm qua.

Để triển khai thực hiện quy hoạch, đồng chí PCT UBND tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong đó, cần xác định rõ vai trò của báo chí, nhất là cơ quan báo chí địa phương là phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương; đổi mới công nghệ, đa dạng hóa ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình để báo chí thực sự là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là phương tiện quảng bá hình ảnh Hà Nam, thu hút đầu tư, thúc đẩy giao lưu, hợp tác.

Hoạt động của các cơ quan báo chí phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng đồng bộ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý báo chí trên địa bàn, thực hiện đúng quy định Luật Báo chí. Căn cứ điều kiện thực tiễn tại từng cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí cần xây dựng mục tiêu, kế hoạch về tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, tự chủ tài chính trong thời gian tới.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu, tổng hợp, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện kế hoạch  trình UBND tỉnh xem xét trước khi gửi Bộ thông tin và truyền thông.
 
 
 Thảo Vũ
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam