0867.238.238

UBND tỉnh thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

10/11/2015 17:11
Chiều ngày 10/11, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

DSC_8754.jpg

DSC_8779.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Oang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày một số dự thảo Báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh KT - XH năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2016. Theo đó, trong năm 2015, tình hình KT – XH của Hà Nam có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu KT - XH chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá, cao hơn tốc độ tăng trưởng của những năm gần đây. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh cả năm ước đạt hơn 22.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 23,1% so với năm 2014. Đặc biệt, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tăng so với cùng kỳ cả về số dự án và tổng mức đầu tư.

Dự kiến mục tiêu phấn đấu của Hà Nam trong năm 2016 là phát triển kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo phát triển bền vững. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới định hướng đầu tư của tỉnh. Triển khai thực hiện các khâu đột phá, chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh đạt khoảng 24.697 tỷ đồng, tăng 11,5%; GDP bình quân đầu người đạt 48,3 triệu đồng, tăng 13,8%; Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.839 tỷ đồng, tăng 9,2% so với ước thực hiện năm 2015.

DSC_8782.jpg
Đ/c Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình cao với đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển KT – XH của tỉnh trong năm 2015, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại chỉ tiêu thu ngân sách và tổng mức bán lẻ hàng hóa cho sát hợp. Cho rằng tiến độ thực hiện tích tụ ruộng đất, tư nhân hóa dịch vụ công, đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn chậm, đồng chí đề nghị các sở, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung trên.

Xác định năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cần có sự đột phá trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH để làm tiền đề thực hiện cho các năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nâng mức chỉ tiêu tăng thu ngân sách của năm 2016 lên 4.000 tỷ đồng. Trên lĩnh vực nông nghiệp, cần tính toán hợp lý để nâng tổng đàn bò sữa. Trên lĩnh vực công nghiệp, tập trung rà soát các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm các cam kết, quy định của tỉnh về đầu tư; tập trung đẩy nhanh các dự án trọng điểm của tỉnh. Về các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2016, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bổ sung thêm phần dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện; làm rõ hơn những giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo phân bổ vốn xây dựng cơ bản; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục, vị trí, chính sách khuyến khích đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Khóa XVII. 

Như Quỳnh

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam