0351 3588 588

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII

29/05/2020 13:39
Sáng 29/5, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương ...
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư trình tờ trình và dự thảo NQ về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do tỉnh quản lý; Tờ trình, dự thảo NQ về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (gồm những dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy nhất trí và dự án đã có trong danh mục chuẩn bị đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020).
 

Toàn cảnh phiên họp

Cụ thể, nội dung chính của NQ về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do tỉnh quản lý là đề nghị HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do tỉnh quản lý sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương do tỉnh quản lý, có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. 

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư - đơn vị soạn thảo, việc ban hành Nghị quyết là hết sức cần thiết nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng, đồng thời là cơ sở pháp lý để sửa đổi, bổ sung Quy định kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Cũng theo đại diện đơn vị soạn thảo, việc đề xuất dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng là do trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt 291 dự án đầu tư công do tỉnh quản lý, trong đó số dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng chiếm 65,6% ( với 191 dự án).  Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với Quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 
Đối tờ trình, dự thảo NQ về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, gồm: 8 dự án giao thông, 13 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi; 1 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đây là những dự án mang tính cấp bách, đã được Thường trực Tỉnh ủy nhất trí hoặc là những dự án đã có trong danh mục chuẩn bị đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Việc ban hành các NQ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; cải tạo sửa chữa, nâng cấp góp phần hoàn thiện mạng lưới, hạ tầng tầng giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học… phục vụ sản xuất, xây dựng, đời sống dân sinh cũng như các hoạt động giáo dục.

 

Đồng chí Phạm Văn Đồng, PCT HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành các nghị quyết, đồng thời trao đổi, làm rõ phạm vi, quy mô đầu tư, địa điểm thực hiện các dự án, việc cân đối nguồn vốn thực hiện...Đại diện Sở kế hoạch và đầu tư cũng giải trình, làm rõ thêm cơ sở để trình các dự án và một số nội dung liên quan nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cũng như phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Đông chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung do Sở kế hoạch và đầu tư trình tại hội nghị. Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đề nghị HĐND phân cấp quyết định chủ trương đầu tư phải trừ các dự án thuộc nhóm A. Về chủ trương đầu tư 22 dự án đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở kế hoạch và đầu tư rà soát, tổng hợp để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

 Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường trình tờ trình và dự thảo NQ về điều chỉnh, bổ sung, danh mục các dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 22 dự án thu hồi đất bổ sung; 17 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung; 1 dự án chuyển mục đích dưới 20ha đất rừng phòng hộ; 4 dự án chuyển mục đích dưới 50ha đất rừng SX và 2 dự án điều chỉnh năm 2020. Đây là các dự án chưa được UBND các huyện, thành phố lập để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua. Đến nay, các dự án này đã có quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu...Để đảm bảo căn cứ thực hiện việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa để đàu tư xây dựng các dự án phát triển KTXH trong năm 2020 thì phải được HĐND tỉnh chấp thuận.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị rà soát lại những dự án thu hồi đất, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng 10ha đất trồng lúa để tránh trùng lặp với các NQ đã ban hành trước đó. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh, đề nghị Sở tài nguyên và môi trường khẩn trương tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo NQ trong thời gian sớm nhất để trình, xin ý kiến BTV, BCH Đảng bộ tỉnh.

 
TT
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam