0351 3588 588

UBND tỉnh thảo luận một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019

18/06/2019 19:45
Ngày 18/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương…
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 19.462,7 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.336 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ, đạt 54,2% so với kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 48.220 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ, đạt 47,5% kế hoạch năm. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.376 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và đạt 57% dự toán Trung ương giao. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. 

 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị
 
Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế: chăn nuôi gặp khó khăn do xảy ra dịch tả lợn Châu Phi; kết quả phát triển chăn nuôi bò sữa và bò sinh sản, bò thịt trong năm 2019 còn chậm; một số doanh nghiệp đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ; giải phóng mặt bằng thi công một số dự án còn gặp nhiều khó khăn; cải cách hàng chính, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh còn thấp.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: tổng sản phẩm tăng 11,5% so với năm 2018; bình quân thu nhập đầu người cả năm đạt 64,2 triệu đồng, tăng 16,3% so với năm 2018. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,7% so với năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,3% so với năm 2018. Thu cân đối ngân sách Nhà nước cả năm đạt hơn 8.708 tỷ đồng...

 
 
Cũng tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về cơ chế ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Phát biểu kết luận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2019, ngay từ bây giờ các ngành và địa phương cần tập trung vào từng nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ những điểm còn vướng mắc, tích cực tháo gỡ những khó khăn, khắc phục hạn chế.  Đồng chí đặc biệt lưu ý, trong lĩnh vực nông nghiệp cần tập trung gieo cấy vụ mùa, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tiếp tục phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống lụt bão.
 
Đối với lĩnh vực công nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, rà soát những dự án đầu tư không hiệu quả, lãng phí đất để có biện pháp xử lý. 

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường Tây Đáy, môi trường nông thôn; khẩn trương thực hiện thủ tục sáp nhập các xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành việc thành lập thị xã Duy Tiên, thị trấn Hòa Hậu (huyện Lý Nhân).
 
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, phân tích của đại diện các ngành, các địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh.
 
Tại phiên làm việc buổi chiều, UBND tỉnh tiếp tục nghe  các Sở Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tờ trình, dự thảo Nghị quyết về : giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ – CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; về các dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh; về sửa đổi Nghị quyết số 19/2012/NQ – HĐND ngày 7/12/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam.
 
Đối với các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh nội dung để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 .

 
PV
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam