0867.238.238

UBND tỉnh triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh năm 2013.

11/12/2012 22:51
Trong năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh ta thực hiện đạt và vượt 10/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%; 2 vụ lúa được mùa, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống nhân dân. Công nghiệp - dịch vụ tăng trưởng khá. Xuất khẩu tăng cao. Thu hút đầu tư duy trì tốt. Thu ngân sách tăng 15,1%, vượt kế hoạch năm. Văn hóa xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Đời sống nhân dân được ổn định.
DSC_00701.jpg
Đồng chí Mai Tiến Dũng - UV Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2013, xác định nền kinh tế tiếp tục còn gặp nhiều nhiều khó khăn, vì vậy để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa 17, UBND tỉnh đã đề ra một số các giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển với phương châm cải cách là chìa khóa tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng  12,5% trở  lên. Nhất là đối với công nghiệp cần đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho các DN sớm hoàn thành xây dựng nhà máy và đi vào sản xuất. Có biện pháp đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho từng loại hình doanh nghiệp. Về nông nghiệp, tập trung dồn đổi ruộng đất gắn với tổ chức lại đồng ruộng. Chống thất thu, tăng thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách đạt trên 2.800 tỷ đồng, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu NQ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã đưa ra giải pháp tăng cường  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Tập trung giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo, đảm bảo sự ổn định nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân và giải quyết đơn thư. Thực hiện hiệu quả Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân. Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản , bảo vệ môi trường. Đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng- an ninh.

DSC_00672.jpg

Đồng chí Trần Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh

DSC_00691.jpgPhát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lộc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2013, các ngành các cấp cần phải tăng cường công tác phối hợp để khắc phục những tồn tại trong năm 2012. Đặc biệt cần phải khắc phục sự trì trệ, lúng túng trong giải quyết một số vấn đề, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương, đơn vị phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết đơn thư, có như vậy mới tạo sự ổn định, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.  

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam