0867.238.238

UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết định số 09 của Thủ tướng CP về chuẩn tiếp cận pháp luật.

06/06/2014 23:03
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Quyết định số 268 ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập hội đồng tiếp cận pháp luật, nghe báo cáo kết quả triển khai quyết định số 09 ngày 24/01/2013 của Thủ tướng chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.
START-PAL8e89df871cf8168.jpg
 Báo cáo nhấn mạnh đến thời điểm này, 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập được Hội đồng tiếp cận pháp luật cấp cơ sở. Qua khảo sát việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo các tiêu chí được quy định tại 6 điểm xã, phường kết quả đều đạt trên 900 điểm so với tối đa là 1.000 điểm. Trên cơ sở căn cứ 8 tiêu chí để đánh giá, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ 1 số vấn đề như: Những khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ, Thực trạng công tác tiếp cận  phát luật của người dân ở cơ sở và một số giải pháp cụ thể để thực hiện các tốt quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới các Sở, ban, ngành thành viên Hội đồng đánh giá tiêp cận chuẩn phát luật tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 525 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật. Đẩy mạnh nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện thiết chế pháp luật ở cở sở. Đồng thời, trên cơ sở thực tiễn, Sở Tư pháp và Hội đồng tiếp cận pháp luật các huyện, thành phố sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật tại các địa phương.
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam