Đồng chí Uông Chu Lưu trao tặng cuốn sách cho các đại biểu tham dự Lễ ra mắt 


Cuốn sách “Việt Nam – Khát vọng Hòa bình” do Ủy ban Hòa bình Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật ấn hành năm 2019. Đây là cuốn sách thứ ba của Ủy ban Hòa bình Việt Nam, sau cuốn “65 năm Ủy ban Hòa bình Việt Nam” điểm lại quá trình hình thành và phát triển của các phong trào và tổ chức hoạt động vì hòa bình ở Việt Nam và cuốn “Tiếng hát Hòa bình”, một tuyển tập thơ xưa và nay của Việt Nam và quốc tế; cả hai cuốn đều ra đời năm 2015.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhấn mạnh: “Hòa bình là ước vọng thiêng liêng nhất của nhân loại. Đối với Việt Nam, một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc, hòa bình càng có ý nghĩa hơn. Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn khát vọng và hiểu rõ giá trị hòa bình”.

“Hiện nay, bảo vệ hòa bình, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sự ổn định chính trị - an ninh xã hội và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, “sánh vai với các cường quốc năm châu” là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta” – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nêu rõ.

Cuốn “Việt Nam – Khát vọng Hòa bình” gồm 3 phần chính

Cuốn “Việt Nam – Khát vọng Hòa bình” gồm 3 phần chính và một số phụ lục, là một tập hợp các bài viết từ nhiều góc độ – lý luận, chính trị, lịch sử, kinh tế – của nhiều tác giả từng gắn bó với hoạt động của Ủy ban Hòa bình Việt Nam, cùng một số tư liệu Việt Nam và quốc tế.

Phần thứ nhất, với 60 trong tổng số hơn 300 trang, đề cập những khía cạnh khác nhau của hòa bình và chiến tranh, vấn đề hàng đầu của mọi thời đại, từ xã hội nguyên thủy, qua các thời kỳ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, đến nay. Phần thứ hai, chiếm gần 160 trang, gồm một loạt bài viết về quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước Việt Nam về hòa bình. Phần thứ ba, gồm 22 trang, nêu một số vấn đề của phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế và cuộc đấu tranh vì hòa bình của nhân dân ta hiện nay.

Qua cuốn sách, bạn đọc có thể thấy vì giá trị đó, vì lẽ sống đó, cùng với công sức và xương máu, Việt Nam cũng đã cống hiến trí tuệ của cả một dân tộc có mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Với những quan điểm, tư tưởng rõ ràng, nhất quán, chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, hình thức và biện pháp đấu tranh thích hợp, rất nguyên tắc về chiến lược lại rất linh hoạt về sách lược, Việt Nam đã có thể giành lại và giữ vững hòa bình, biến khát vọng hòa bình gắn với độc lập, thống nhất thành hiện thực.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ nhằm sơ kết hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2019 và thống nhất phương hướng, kế hoạch hoạt động cuối năm 2019, tập trung tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các hoạt động chào mừng Đại hội./.

Nguồn: dangcongsan.vn