Làng Mơ Hra (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) được Dự án Di sản kết nối do Hội đồng Anh tài trợ, chủ dự án là Viện nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam, đã triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Sau gần 1 năm triển khai dự án, đến nay làng Mơ Hra đã cơ bản đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch. Gần 70 doanh nghiệp là thành viên của Hội Du lịch cộng đồng đã tham gia khảo sát tại làng Mơ Hra để gắn kết trong chương trình kết nối ”Đường Trường Sơn huyền thoại” gồm các điểm: A Lưới (Huế)-Tây Giang (Quảng Nam)-Kon Kơ Tu (Kon Tum)-Kbang (Gia Lai). 

Sau chương trình khảo sát du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cũng đã phối hợp cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.

Tại đây, các doanh nghiệp đã có nhiều đề xuất thiết thực với mong muốn làng Mơ Hra tiếp tục hoàn thiện để kết nối với hệ thống sản phẩm du lịch cộng đồng trên cả nước như: tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm làm bánh, dệt vải, đan lát; hoàn thiện cơ sở lưu trú phục vụ khách qua đêm; hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin để giới thiệu đến du khách; đa dạng các mặt hàng lưu niệm...

Chương trình khảo sát du lịch và Hội thảo xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng là dịp để du lịch Gia Lai có cơ hội hoàn thiện sản phẩm du lịch cộng đồng từ những đóng góp thiết thực của các doanh nghiệp du lịch. Hy vọng thời gian tới du lịch Gia Lai tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp để du lịch Gia Lai khai thác thêm nhiều điểm du lịch mới và có sự kết nối hiệu quả với doanh nghiệp du lịch trên cả nước.